Nguyễn Mạnh Trinh và Nhã Lan mạn đàm về những tác phẩm của nhà văn Nhật Tiến

Chương Trình Tản Mạn Văn Học của Đài Hồn Việt TV