Tản Mạn Văn Học- Nhã Lan và Nguyễn Mạnh Trinh Bàn Về Tác Phẩm Thềm Hoang Của Nhật Tiến